Oznaka: centrala

Vse, kar morate vedeti kaj ima sodobna telefonska centralaVse, kar morate vedeti kaj ima sodobna telefonska centrala

Sodobna telefonska centrala samodejno usmerja telefonske klice in zagotavlja, da je vsakdo, ki pokliče, hitro povezan s pravim telefonom v gospodinjstvu ali podjetju.

Telefonske centrale so v zadnjem stoletju prehodile dolgo pot pri povezovanju klicev prek lokalnih central in mednarodnih klicev prek medkrajevnih operaterjev. Človeškim operaterjem ni več treba sedeti za centralo in ročno povezovati žic. Zdaj je vse avtomatizirano. V nadaljevanju razlagamo različne vrste sodobnih telefonskih central ter pojasnjujemo njihovo delovanje.

 

Kaj sploh je sodobna telefonska centrala in kako se je razvijala?

Telefonske centrale so odgovorne za usmerjanje telefonskih klicev in zagotavljajo, da so klicatelji takoj povezani s predvidenimi klicatelji. sodobna telefonska centrala predstavlja sistem central, ki ga trenutno uporabljamo in je popolnoma avtomatiziran in digitalen.

Za primerjavo: ko so v 80. letih 19. stoletja odprli prve kanadske telefonske centrale, so v njih delovali človeški operaterji, ki so ročno povezovali klice med gospodinjstvi tako, da so žice priključili na različne vtičnice na centrali. Danes je človeškega dela veliko manj, klici pa se povezujejo veliko hitreje. Sistem, ki ga uporabljamo zdaj, je bil vzpostavljen pred desetletji in je osnova vedno zastarelega stacionarnega telefonskega omrežja.

Vse, kar morate vedeti kaj ima sodobna telefonska centrala

 

Kako deluje sodobna telefonska centrala in katere vrste poznamo?

Sistem javne telefonske centrale se vključi, ko kličete s stacionarnim telefonom. Z drugimi besedami, povezuje klice prek javnega telefonskega omrežja. Javno telefonsko centralo lahko uporabite za klicanje soseda, nekoga na drugem koncu države ali nekoga v drugi državi. Javni sistem telefonskih central je le ena vrsta telefonske centrale – druga je sistem zasebnih telefonskih central. Sistem javne telefonske centrale torej usmerja klice stacionarnih telefonov prek omrežja in zagotavlja, da so klici, ki jih opravite, povezani s pravim prejemnikom.

Sistem zasebne telefonske centrale, znan tudi kot zasebna podružnična centrala, pa je notranje telefonsko omrežje podjetja. Podjetje z lastno zasebno telefonsko centralo bo imelo koristi od brezplačnih notranjih telefonskih klicev. Vsakemu telefonu, zaposlenemu ali ekipi bo dodeljena lastna interna številka, ki jo lahko drugi zaposleni uporabijo za stik s sodelavcem, s katerim morajo govoriti. Ti klici so brezplačni, ker so usmerjeni prek zasebnega omrežja. Seveda lahko zasebna telefonska centrala usmerja tudi zunanje telefonske klice, ki jih opravlja vaše podjetje, zato z njimi vaša ekipa ni omejena na notranje klice.…